Homosexual U.S. Army with Post-traumatic Stress Disorder | Story of My FaithTunghayan ang istorya ni Bro. Robert Llobera na isang homosexual sa U.S. Army na dumanas ng post-traumatic stress disorder (PTSD) at nalulong sa kalayawan at bisyo. Alamin kung ano ang nakapagpabago sa kaniyang buhay.

– Story Of My Faith –

——————————————-

For the full list of our websites and social media accounts:

Please visit:

——————————————-

Connect with Bro. Eli on the following social media accounts:

YouTube:

Facebook:

Twitter:

Instagram:

——————————————-

Follow us on our social media accounts:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

——————————————-

Watch our live stream via the following pages:

YouTube:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

——————————————-

Download Omega Digital Bible:

Android:

IOS:

——————————————-

Download and Follow us on The Unheard Truth from the Bible Podcast:

Website:

Android:

IOS:

#AyonSaBiblia #SOMF #Redemption

Source: Youtube